จำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่าย
    • เครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ เช่น ตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinet, BSC), หม้อนึ่งแรงดันไอน้ำ (Autoclave), เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge machine), ปิเปตต์ (Pipette), เครื่องชั่งสาร (Laboratory scale), อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) และ ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) เป็นต้น
    • ชุด PPE  เช่น  ถุงมือ, เสื้อกาวน์, หน้ากากอนามัย, แว่นนิรภัย หรือ Face shield เป็นต้น
    • ชุด Spill Kit (Biological หรือ Chemical)
    • อื่น ๆ