ผลงานของเรา
    • บุคลากรเป็นผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยตามาตรฐาน NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • บุคลากรผ่านการอบรมและมีใบรับรองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสามาคมชีวนิรภัยแห่งประเทศไทย
    • บุคลากรผ่านการอบรมและมีใบรับรองด้านตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ตามมาตรฐาน NSF จากสถาบัน Eagleson ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • บุคลากรมีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา กว่า 15 ปี ปฏิบัติงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต และ โซโลมอน