บริษัท คิว. บี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Q. B. S. INTERNATIONAL SUPPLY & SERVICE COMPANY LIMITED
    • ที่ตั้ง : 95/518 หมู่ 10 ต. บางแม่นาง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140
    • มือถือ : +66(0)81-918-4979, +66(0)65-478-3545     
    • อีเมล์ : qbs.inter@gmail.com
    • Facebook : https://www.facebook.com/qbs.international/